Ako si môže firma chrániť svoju ochrannú známku?

Ako si môže firma chrániť svoju ochrannú známku?

5/5 - (15 votes)

Ochranu svojej známky je možné získať jej registráciou alebo v niektorých krajinách aj jej samotným používaním. Hoci je možné získať ochranu ochranných známok aj používaním, odporúča sa ich registrácia podaním prihlášky na príslušnom národnom známkovom úrade (niektoré úrady umožňujú on-line podávanie prihlášok). Registráciou získava majiteľ silnejšiu ochranu svojich práv, čo ocení najmä v prípade konfliktu so zhodnou alebo podobnou ochrannou známkou. Pri registrácii je výhodné využiť služby oprávnených zástupcov (v niektorých krajinách je to povinnosťou).

→ REGISTROVAŤ OCHRANNÚ ZNÁMKU ←

Mnohí podnikatelia si myslia, že registráciou ich obchodného mena v obchodnom registri sa

toto obchodné meno automaticky chráni ako ich ochranná známka. Je to častý omyl. Tu je dôležité pochopiť rozdiel medzi obchodným menom a ochrannou známkou. Obchodným menom sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti a ktorým sa zároveň odlišuje od iných podnikateľov, napr. „Blackmark International Ltd“. Je to teda názov podnikateľského subjektu. Vo väčšine prípadov sú obchodné mená ukončené skratkou Ltd, Inc alebo inou skratkou, ktorá špecifikuje právnu povahu firmy.

Ochrannou známkou je označenie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby vašej firmy od

inej. Firmy môžu používať rôzne ochranné známky. Napríklad Blackmark International Ltd

môže predávať jeden zo svojich výrobkov ako BLACKMARK, ale iný ako REDMARK.

Spoločnosti môžu používať jednu konkrétnu ochrannú známku na označovanie všetkých svojich výrobkov alebo len na určitú škálu výrobkov, alebo len na jeden špecifický výrobok. Niektoré spoločnosti môžu tiež použiť svoje obchodné meno, alebo jeho časť, ako ochrannú známku, a v takom prípade by si ho mali zaregistrovať ako ochrannú známku.